Sommarpremiering

Vid sommarpremieringen i Gånarp fick Polly 39 poäng och tilldelades klass 1.