CEM test UA

Resultatet på CEM testet påvisade inget och var utan anmärkning.