Bilder på Marielunds Supreme Razzmatazz

Marielunds Supreme Razzmatazz

Marielunds Supreme Razzmatazz "Razz" har testats för CEM och finns tillgänglig för handbetäckning till ett fåtal utomstående ston fro m 2 maj 2022. 

AMHA-registrerade ston: 7000:-
Övriga:      7000:-

Bokningsavgift: 2000 kr(räknas av från betäckningsavgiften)
Upp till 30 dagars beteskostnad ingår. Från dag 31 tillkommer 25 kr/dag

Språngsele skickas till SH(förutsatt att stoet är registrerat där) och AMHA

Eventuella veterinär- och beteskostnader tillkommer. Kontrakt skrivs.