Bilder på EBF SH Inspiration

EBF SH Inspiration

EBF SH Inspiration finns tillgänglig 2022 för endast 4 utomstående ston. 

AMHA-registrerade ston: 13 000:-
Övriga:      15 000:-

Bokningsavgift: 2000 kr(räknas av från betäckningsavgiften)
Upp till 30 dagars beteskostnad ingår. Från dag 31 tillkommer 25 kr/dag

Språngsele skickas till SH(förutsatt att stoet är registrerat där) och AMHA
CEM-testad

Eventuella veterinär- och beteskostnader tillkommer. Kontrakt skrivs.